Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep

Welkom op de website van de Buurtkerk Oude Westen.

In het Oude Westen van Rotterdam wil de  Buurtkerk een plek zijn waar iedereen welkom is. Waar iedereen gezien wordt en waar we mensen ondersteunen in hun inzet voor een menswaardig bestaan en behoud van waardigheid. Dat kan zijn bijvoorbeeld op zondag in een viering of op woensdag tijdens de eetgroep............

De Buurtkerk komt 's zondags 11.30 uur samen in de Union.                                                         

Elke laatste zondag van de maand om 11.00 uur in de Leeuwenhoek .

De eetgroep is er elke woensdag ; we eten om 18.00 uur in de Union.

 

Bankrekeningnummer: NL39 INGB 0005181155 tnv  Buurtkerk Oude Westen Rotterdam       


Website  Pastoraat Rotterdam West

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

Belangrijke data:

16 februari Sfeer en beheer

12 april Pasen

26 april Veiling en Bingo