Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep


 

Welkom op de website van de Buurtkerk Oude Westen.

I.V.M. Coronavirus vinden er tot nader bericht geen groepsactiviteiten plaats in de Union, u kunt natuurlijk altijd telefonisch contact op nemen.  

 

Op deze bijzondere site:   

Vanuit het bestuur/groepen 

Herinnering Jack Sier

Column van  Lies   

Nieuws uit corona tijd

Kookrooster felicitatie en reis naar Ghana

Op de pagina naar beneden scrollen voor het betreffende onderwerp. i.v.m ruimtegebrek

Kan onderaan de pagina staan!                      

 

In het Oude Westen van Rotterdam wil de  Buurtkerk een plek zijn waar iedereen welkom is. Waar iedereen gezien wordt en waar we mensen ondersteunen in hun inzet voor een menswaardig bestaan en behoud van waardigheid. Dat kan zijn bijvoorbeeld op zondag in een viering of op woensdag tijdens de eetgroep............ 

De Buurtkerk komt 's zondags 11.30 uur samen in de Union.                                                         

Elke laatste zondag van de maand om 11.00 uur in de Leeuwenhoek  De eetgroep is er elke woensdag ; we eten om 18.00 uur in de Union.  

Bankrekeningnummer: NL39 INGB 0005181155 tnv  Buurtkerk Oude Westen Rotterdam 

Website  Pastoraat Rotterdam West