Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep

Welkom op de website van de Buurtkerk Oude Westen.

In het Oude Westen van Rotterdam wil de  Buurtkerk een plek zijn waar iedereen welkom is. Waar iedereen gezien wordt en waar we mensen ondersteunen in hun inzet voor een menswaardig bestaan en behoud van waardigheid. Dat kan zijn bijvoorbeeld op zondag in een viering of op woensdag tijdens de eetgroep............

De Buurtkerk komt 's zondags 11.30 uur samen in de Union.                                                         

Elke laatste zondag van de maand om 11.00 uur in de Leeuwenhoek .

De eetgroep is er elke woensdag ; we eten om 18.00 uur in de Union.

 

Bankrekeningnummer: NL39 INGB 0005181155 tnv  Buurtkerk Oude Westen Rotterdam       


Website  Pastoraat Rotterdam West

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

Belangrijke data:

Zo eens in de zes weken zingen we met elkaar
Taizé liederen in de aula van Anthonius Binnenweg.
We zingen een half uurtje meerstemmige liedjes die we in het Nederlands vertaald hebben. We lezen een gedicht of een korte overdenking en zijn even stil.
Daarna drinken we met elkaar een sapje of een wijntje.
De volgende keer is :
25 september op woensdag vanaf 20.15 uur.
Iedereen is welkom !

vieringen in BMvier

23 augustus voorbereiding door Els
20 september voorbereiding Gerda
1 november voorbereiding Anneke 

Vanaf 17.00 uur
Burgemeester Meineszstraat 4