Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep

Gebeden
Dit beeld is gemaakt door Ank.
Het prikkeldraad is het symbool voor de Christusdoorn.
Christus staat achter ieder mens. Hij beschermt je, 
hij is jouw steun in de rug.  Hij helpt je door het 
lijden heen, trekt je over het prikkeldraad heen naar 
boven, naar de hemel. Samen tot de Vader.


 God is de stilteDie in mij daalt
Hij roep ruimte
Tussen mijn denken
Hij zwijgt
Tussen mijn woorden
Hij rust totdat ik vind

God is de rots
Als ik wil staan
God is de vrijheid
Als ik wil gaan
God is de kracht
Die mij machtigt
God is genade
En dat is genoeg.

       


Gebed van Ank
Hanny:

Het leven bestaat uit vallen en opstaan
Uit struikelen en weer doorgaan
Uit stil staan en verder lopen
Uit dwalen en toch blijven hopen

Het leven bestaat uit geluk en tegenslag
Uit een mooie en soms slechte dag
Uit vreugde maar ook pijn
Uit blij of soms neerslachtig zijn

Het leven bestaat uit vele zaken
ie ons vrolijk of verdrietig maken
Maar met mooie momentjes al zijn ze klein
Zal elke dag van waarde zijn.

"Ik ben

ik word pas echt mens,
als ik medemens ben,
met en voor de ander.
Het tekort voor de een
betekent een opdracht
voor de ander".

Bea
Trouwe God,

Hier zijn we, met alles wat ons bezighoudt:
de zorgen van ons eigen bestaan en
die van de wereld waarin wij leven.
Want we worden het zo beu,
corona blijft ons dagelijks leven bepalen,
zelfs al wordt de speelruimte groter.
Juist nu merken we hoe lastig samen leven eigenlijk is:
we zijn onze onbevangenheid kwijt, draaien om elkaar heen.
Hoe kunnen we zo elkaar tot naaste zijn?
We ervaren moeite en ongemak:
elkaar kunnen ontmoeten, maar nog steeds zonder liefdevol aanraken,
wel naar de kerk mogen, maar zo anders en zonder zang.
En we dragen de last van de voorbije maanden met ons:
sommigen werkten zo intensief en zo veel;
anderen moesten thuis zitten, werkloos, niets te verdienen.
Wat wacht ons nog?
Omwille van die dubbelheid, die zorg en angst bidden wij:
Heer ontferm U.


Gebed van Sija

Van Mayra :

U bent mijn rots
Wanneer ik wankel
U richt mij op.
Wanneer ik val
Dwars door de storm
Bent u heer, het anker
Ik stel mijn hoop alleen op U

Geloof niet alles wat je denkt
Maar vertrouw op wat je voelt
Want je hart legt beter uit
Wat je hoofd precies bedoelt.

Gebed van Piet Burggraaf:
een gebed van kerkvader Augustinus

God, schoonheid, zo oud en zo nieuw
Geroepen hebt u, geschreeuwd – en mijn doofheid doorbroken
Gestraald hebt u, geschitterd – en mijn blindheid verjaagd
Gegeurd hebt u – en ik heb u ingeademd
Nu snak ik naar u
Nu heb ik honger en dorst
Aangeraakt hebt u mij – en ik ben ontvlamd naar uw vrede