Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep

Vanuit het Bestuur van het Wijkpastoraat

Er is ons allen wel het een en ander overkomen de afgelopen maanden. En voorlopig is het nog lang niet ‘normaal’. En misschien wordt het wel niet meer zoals het was.  Voor veel dingen zal dat zeker het geval zijn, voor een aantal zaken zou het fijn zijn als het  niet meer wordt zoals het was.
Maar voor de Buurtkerk en voor de Eetclub op woensdag bijvoorbeeld zouden we toch graag willen dat dat weer ‘normaal’ werd.  
Ook alle andere activiteiten van ons Wijkpastoraat zijn natuurlijk ‘op slot’ gegaan. In de Union, maar ook in onze andere locatie in BMVier. Rosa, het vrouwenhuis, bestond in het voorjaar 25 jaar, het kon niet gevierd worden. Het ‘Eenzaamheidsproject’, waarbij veelal ouderen thuis bezocht worden, dat kon natuurlijk helemaal niet meer.  
Als alternatief, of surrogaat, is de afgelopen maanden heel veel getelefoneerd om van elkaar te horen hoe het ermee gaat. En ook werden er heel wat afspraakjes gemaakt om elkaar ergens op een bankje te ontmoeten.  
Lastig voor het Wijkpastoraat is dat onze projecten niet gaan opleveren wat oorspronkelijk gepland en de bedoeling was. We hebben dat gemeld aan de fondsen die deze projecten financieel mogelijk maken. We hopen, en verwachten ook een beetje, dat er voldoende begrip zal zijn en dat Corona voor ons niet een financiële kater gaat veroorzaken.    
Ook de vergaderingen van het bestuur werden aangepast, drie vergaderingen werden door middel van een videoverbinding gehouden. Inmiddels durven we het weer aan om elkaar live in de ogen te kijken.
Wat wel heeft plaats kunnen de afgelopen periode is de controle van onze financiële gegevens over het jaar 2019. Deze werden goedgekeurd door onze kascommissie. We eindigde het jaar 2019 met een klein positief resultaat van € 329. Bij een kostenbedrag van ongeveer € 340.000 is dat natuurlijk een zeer beperkt maar wel positief resultaat.

Aat de Groot, juni 2020

 

Vanuit de pastoraatsgroep :

Vanwege deze onzekere tijden alweer een bulletin !
Voorlopig voor de komende 2 maanden. Gelukkig houdt Katinka ons op de hoogte via de wekelijkse nieuwsbrieven. (al 18 nieuwsbrieven zijn er verstuurd en rondgebracht  !!) 
Veel buurtkerkers hebben met elkaar contact via “de buurtkerk app”.
Dat is een makkelijk medium om mooie plaatjes en berichten op te zetten.
In eerste instantie bedoeld voor het volgen van de vieringen van de zondag (die eerder opgenomen worden) en belangrijke informatie. 
Een bemoedigend plaatje is ook mooi.  (soms zijn het er wel erg veel..!)
Deze keer heb ik aan de trouwste inzenders gevraagd : welke teksten zijn voor jullie het mooist ? Door welke bemoedigende woorden houd je het leven vol ?
Ankie heeft ook een foto meegestuurd van een beeld dat ze gemaakt heeft, erg mooi, bedankt Ank !  

Gelukkig zijn we allemaal nog “gezond”, laten we dat zo houden ! We zijn daarom ook erg voorzichtig met elkaar. Toch maar geen uitje naar de Schieweg, het weer zit niet zo mee en dan kruipen we misschien te dicht bij elkaar. Dit heeft ook allemaal meegespeeld in de overweging hoe we de komende tijd met onze diensten verder gaan: 
We missen het om met elkaar te vieren. We hebben naarstig naar ruimte gezocht, maar dat lijkt in het Oude Westen (nog) niet te vinden.
Voor de maanden september en oktober proberen we daarom eens in de 14 dagen te kerken in BMVier. Die ruimte is groot en we kunnen daar om 12.00 uur terecht op zondag. Zo hebben we toch de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en samen te vieren.
Voor de viering is er geen koffie, maar daarna wel.
Wanneer je binnenkomt, kun je eerst je handen wassen of gel gebruiken. In de zaal staan de stoelen op 1,5 afstand dan moeten er toch zo’n 20 mensen in kunnen.
Het is wel fijn als je van tevoren even laat weten of je van plan bent om te komen. Dan weten we hoe de stoelen kunnen staan en het is ook handig voor een eventueel contactonderzoek. Dat kan bij Katinka 0644098889 
Op de andere zondagen is er een viering via de whatsappgroep van de Buurtkerk, zie het rooster.

Er zijn ook fijne mededelingen : Hanny heeft een kleinzoon gekregen.
Haar dochter Diana en schoonzoon wonen tijdelijk bij haar, dus Hanny kan volop genieten van haar kleinzoon.

Ook Jeannet is oma geworden !! Gefeliciteerd !
Yke heeft een dochter gekregen !

Bij de eetclub gaan we  door met elke week op woensdag koken. Nu dekken we ook de tafels, eten we regelmatig met 10 mensen, we zorgen er goed voor dat we op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.
John heeft nu een sonde, komt voor de gezelligheid. (gaat Aat proberen of hij via het slangetje de puree naar binnen kan duwen ?)
Met andere woorden : het is reuze gezellig !!!

Katinka en Bernadette

“minder is vaak meer. Hoe minder dingen je tijd, aandacht en energie 'stelen', des te meer je overhoudt voor de dingen die je echt belangrijk vindt. Voor die paar dingen waarbij meer altijd meer is: liefde, goede relaties, innerlijke rust, betekenis, voldoening, aandacht voor elkaar en echt je hart volgen”

activiteiten

In BMVier/de Bergsingelkerk maken we elk jaar een boekje met activiteiten.
Een aantal van die activiteiten en kringen zijn misschien ook voor Buurtkerkers interessant.
Ik zal jullie op de hoogte houden.

Ten eerste is er de bijbelkring met Herman IJzerman, meestal op een woensdagavond. Het is nu onzeker wanneer deze weer begint. Maar als je belangstelling hebt, neem dan contact op met Herman of Els Schenk.

Schilderijen en de Bijbel

In de afgelopen periode hebben de liturgieën vaak een schilderij op de voorkant die gingen over de tekst of het thema van die zondag. In 3 bijeenkomsten kijken we naar een schilderij en leggen we die naast een bijbeltekst.

Data: 5 november, 10 december, 14 januari

Tijd: 15.30 – 17.00 uur

Plaats: BMVier

Contactpersoon: Katinka Broos


Filmavonden

Eens per 2 maand kijken we een film. Ontspannen, gezellig, met een drankje en een knabbel. We kunnen na het kijken erover praten, het hoeft niet.
We beginnen op vrijdag 2 oktober met de de film ‘Sorry we missed you’. Een paar jaar geleden zagen we de vorige film van regisseur Ken Loach I Daniel Blake, waar we erg van onder de indruk waren.

Datum: 2 oktober
Tijd: 19.30 uur
Plaats: BSK
Andere data (voorlopig): 11 december, 5 februari, 2 april, 4 juni
Verzoeken voor films of documentaires zijn welkom

Jan Prij en Katinka Broos


Lieve allemaal, vanuit groep Vieringen  

Een hartelijke groet vanuit Groep Vieringen. Wat hebben we elkaar al lang niet ontmoet. Af en toe slechts, en hier en daar wat telefoon. En soms bij de opname van de digitale viering voor de Buurtkerk. We hopen dat het goed gaat met jullie. Laten we ‘gewoon’ blijven luisteren naar Woord, liederen en muziek en ons verbonden weten met elkaar, ondanks de afstand.
Voor de komende twee maanden gaan we door zoals we de afgelopen tijd hebben gedaan. Dus om en om een viering via de Buurtkerk-app of meeluisteren met BMVier via de kerkomroep.
Onze voorgangers vinden het wel wat deze nieuwe manier van kerkdienst. Er is ruimte en gelegenheid om de viering iets anders aan te pakken dan we gewend zijn. En dat hebben we gemerkt. Onder andere de Pinksterdienst met Katinka, waarin zoveel mooie songs langskwamen, maar ook de viering met Akke, die ons raakte met hoopvolle woorden. Jan Prij zei dat hij nu ook naar collega-voorgangers luistert en dat dat zeer inspirerend werkt. Eind juni zal Bart Starreveld de digitale viering met ons doen. We kijken er naar uit.
Voor het opnemen van een Buurtkerk viering komen we met de voorganger, de muzikant en twee zangers bijeen. Wil je ook een keer meezingen bij de opname? Welkom! Zeg het even tegen Bernadette, Tytsia of Katinka, de opname gebeurt meestal de donderdag of vrijdag vóór de viering.
Iedereen een goede zomertijd gewenst.

Hanny, Judith, Katinka, Marga, Tytsia