Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep

Vanuit het Bestuur van het Wijkpastoraat

Er is ons allen wel het een en ander overkomen de afgelopen maanden. En voorlopig is het nog lang niet ‘normaal’. En misschien wordt het wel niet meer zoals het was.  Voor veel dingen zal dat zeker het geval zijn, voor een aantal zaken zou het fijn zijn als het  niet meer wordt zoals het was.
Maar voor de Buurtkerk en voor de Eetclub op woensdag bijvoorbeeld zouden we toch graag willen dat dat weer ‘normaal’ werd.  
Ook alle andere activiteiten van ons Wijkpastoraat zijn natuurlijk ‘op slot’ gegaan. In de Union, maar ook in onze andere locatie in BMVier. Rosa, het vrouwenhuis, bestond in het voorjaar 25 jaar, het kon niet gevierd worden. Het ‘Eenzaamheidsproject’, waarbij veelal ouderen thuis bezocht worden, dat kon natuurlijk helemaal niet meer.  
Als alternatief, of surrogaat, is de afgelopen maanden heel veel getelefoneerd om van elkaar te horen hoe het ermee gaat. En ook werden er heel wat afspraakjes gemaakt om elkaar ergens op een bankje te ontmoeten.  
Lastig voor het Wijkpastoraat is dat onze projecten niet gaan opleveren wat oorspronkelijk gepland en de bedoeling was. We hebben dat gemeld aan de fondsen die deze projecten financieel mogelijk maken. We hopen, en verwachten ook een beetje, dat er voldoende begrip zal zijn en dat Corona voor ons niet een financiële kater gaat veroorzaken.    
Ook de vergaderingen van het bestuur werden aangepast, drie vergaderingen werden door middel van een videoverbinding gehouden. Inmiddels durven we het weer aan om elkaar live in de ogen te kijken.
Wat wel heeft plaats kunnen de afgelopen periode is de controle van onze financiële gegevens over het jaar 2019. Deze werden goedgekeurd door onze kascommissie. We eindigde het jaar 2019 met een klein positief resultaat van € 329. Bij een kostenbedrag van ongeveer € 340.000 is dat natuurlijk een zeer beperkt maar wel positief resultaat.

Aat de Groot, juni 2020 


Vanuit de pastoraatsgroep :

Het vorige bulletin was een “bewaarnummer”…  zo mooi in kleur met allemaal leuke verhalen. Dat hadden we wel even nodig in deze bijzondere tijden. Het lijkt wel of we er een beetje aan wennen, al die regels zoals handen wassen, afstand bewaren, niet in grotere groepen bij elkaar komen…. Maar toch. In onze  Buurtkerk willen we juist gezellig dicht bij elkaar zijn, samen koffie drinken, lekker hard zingen !
Voorlopig doen we toch maar voorzichtig, vandaar weer een nummer voor 2 maanden; in september weten we hopelijk weer méér;  wat mag en kan en kunnen we plannen maken hoe we elkaar kunnen ontmoeten.
Door de nieuwsbrieven blijven en houden we elkaar op de hoogte. Katinka fietst elke zaterdag een flink rondje om brieven te bezorgen en degene die mail hebben krijgen hem van Ans doorgestuurd.
De diensten gaan ook in de zomerperiode door, om de week via de Buurtkerk App en de andere week vanuit BMVier via de kerkomroep.
We worden door onze voorgangers geïnspireerd om te luisteren naar mooie liederen en elke dienst is weer bemoedigend.
Het is leuk om te zien dat veel mensen mee luisteren, dank voor jullie appjes na de dienst. Dat geeft toch een gevoel dat we met elkaar verbonden zijn.
Bij de eetclub gaan we  door met elke week op woensdag koken. Nu dekken we ook een tafel, want zo af en toe blijft iemand ook het eten direct opeten, dat is wel zo gezellig en we zorgen er goed voor dat we op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.
In dit nummer vinden jullie korte interviews, om op de hoogte te blijven hoe het met iedereen gaat. Elkaar bellen en vragen hoe het gaat, blijft altijd een goed plan. Kaartjes schrijven is ook erg leuk !
Dus, weet dat we op deze manier dicht bij elkaar blijven en aan elkaar denken, ook in deze bijzondere tijden  ..  tijden van :

“ Met vertrouwen op weg ”  en  “ Alles doet er toe ” ;

Onzichtbaar zoals adem is
woont Gods Geest in ons midden,
als levenskracht die bouwt en bruist
en zichtbaar maakt wat in ons huist
aan leven, liefde, zingen.

Bernadette, namens de groep pastoraat


Lieve allemaal, vanuit groep Vieringen  

Een hartelijke groet vanuit Groep Vieringen. Wat hebben we elkaar al lang niet ontmoet. Af en toe slechts, en hier en daar wat telefoon. En soms bij de opname van de digitale viering voor de Buurtkerk. We hopen dat het goed gaat met jullie. Laten we ‘gewoon’ blijven luisteren naar Woord, liederen en muziek en ons verbonden weten met elkaar, ondanks de afstand.
Voor de komende twee maanden gaan we door zoals we de afgelopen tijd hebben gedaan. Dus om en om een viering via de Buurtkerk-app of meeluisteren met BMVier via de kerkomroep.
Onze voorgangers vinden het wel wat deze nieuwe manier van kerkdienst. Er is ruimte en gelegenheid om de viering iets anders aan te pakken dan we gewend zijn. En dat hebben we gemerkt. Onder andere de Pinksterdienst met Katinka, waarin zoveel mooie songs langskwamen, maar ook de viering met Akke, die ons raakte met hoopvolle woorden. Jan Prij zei dat hij nu ook naar collega-voorgangers luistert en dat dat zeer inspirerend werkt. Eind juni zal Bart Starreveld de digitale viering met ons doen. We kijken er naar uit.
Voor het opnemen van een Buurtkerk viering komen we met de voorganger, de muzikant en twee zangers bijeen. Wil je ook een keer meezingen bij de opname? Welkom! Zeg het even tegen Bernadette, Tytsia of Katinka, de opname gebeurt meestal de donderdag of vrijdag vóór de viering.
Iedereen een goede zomertijd gewenst.

Hanny, Judith, Katinka, Marga, Tytsia