Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep

Welkom op de website van de Buurtkerk Oude Westen.


We volgen de richtlijnen van het RIVM, activiteiten hebben plaats in kleine groepjes en we werken op afspraak.Op deze site: 

Vanuit het bestuur/groepen 

Activiteiten

Gedicht

Column van Lies en Kookrooster

Gebeden

Op de pagina naar beneden scrollen voor het betreffende onderwerp. Kan onderaan de pagina staan!  


In het Oude Westen van Rotterdam wil de  Buurtkerk een plek zijn waar iedereen welkom is. Waar iedereen gezien wordt en waar we mensen ondersteunen in hun inzet voor een menswaardig bestaan en behoud van waardigheid. Dat kan zijn bijvoorbeeld op zondag in een viering of op woensdag tijdens de eetgroep............ 

De Buurtkerk komt voorlopig niet bij elkaar. De vieringen zijn online te beluisteren.
Er wordt elke woensdag gekookt, met een kleine groep kunnen we eten in de Union en iedereen die wil, kan eten op komen halen.

De Buurtkerk komt 's zondags 11.30 uur samen in de Union.                                                 

Elke laatste zondag van de maand om 11.00 uur in de Leeuwenhoek  De eetgroep is er elke woensdag ; we eten om 18.00 uur in de Union.  

Bankrekeningnummer: NL39 INGB 0005181155 tnv  Buurtkerk Oude Westen Rotterdam 

Website  Pastoraat Rotterdam West