Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep


 

De Pinksterduif

We leven nu in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Dat is een tijd van 50 dagen. Nou ja, het kan een keer 49 zijn. Dat kom zo: Hemelvaart is veertig dagen na Pasen, en is altijd op een donderdag, en Pinksteren valt op de 10e dag na Hemelvaart en altijd op een zondag.
Pinksteren komt van het griekse woord Pentecost, wat 50 betekent. Dat getal 50 verwees oorspronkelijk helemaal niet naar de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren, maar naar het Joodse wekenfeest Sjavoeot, oorspronkelijk een oogstfeest, maar later werd op dit feest herdacht dat Mozes van God de Thora kreeg op de berg Sinaï.
In de christelijk traditie vieren we op deze dag de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen.
Wat moet je je daarbij voorstellen? In de (whatsapp)dienst van vorig jaar hebben we stil gestaan bij een aantal beelden hier beelden, zoals vuur, wind, ademtocht, spreken in tongen, taal, inspiratie, duif.
Duif? Eerlijk gezegd vind ik het lastige vaak vieze beesten, vorige week nog probeerde een duivenpaartje een nest te bouwen op mijn markiezen. 
Als Jezus gedoopt wordt daalt er een duif uit de hemel op hem neer, dat wordt als de Heilige Geest gezien. Bij de schepping ‘broedt’ de Geest als een vogel over de chaos: dan komt er orde, grond onder de voeten en de mogelijkheid van leven. En de duif is ook symbool van vrede en een nieuw begin: bij Noach keert hij terug naar de ark met een takje in 
zijn snavel, teken dat de aarde weer bewoonbaar wordt. Daarmee is nieuwe hoop gegeven.
Waarom dat nou een duif is, weet ik niet. Maar Duivenparen broeden gezamenlijk eieren uit en blijven als koppel bij elkaar. Het loslaten van bruidsduiven staat voor: trouw aan elkaar en elkaar toch de vrijheid gunnen.
De duif wordt/werd ook als bijzonder gezien omdat het geen roofvogel is en zich laat temmen. Het zijn vreedzame dieren die dicht bij mensen verblijven. Deze vogel werd daarom al vroeg een symbool voor vrede en het was de enige vogel die een Jood mocht offeren aan God.
Het zouden verklaringen kunnen zijn.

Nu heb ik een ideetje: zullen we (vredes)duifjes maken, of heilige geestduifjes of postduifjes? We kunnen we ze dan naar elkaar toesturen, met bijvoorbeeld een geschreven wens op de vleugels; of er een mobile van maken en die met Pinksteren voor het raam hangen.

Op het internet staan wel beschrijvingen hoe je ze kunt maken. Ik ben niet zo handig, dus heb wel een voorbeeld nodig: meester Richard legt het goed uit. Als je bij google intikt: meester Richard duif vouwen, krijg je een hier een bruikbaar youtube-filmpje. Je kunt ze in het wit maken, maar ook Pinksterrood of -oranje.
Ik ga knutselen, en laat ze in het filmpje van de dienst van Pinksteren zien!   
Katinka

 


Matthijs en Astrid

Matthijs van Schie zou al op 17 juni 2020 trouwen met zijn Astrid van Leer. Dat stellen we een jaartje uit, dachten ze toen. We gaan trouwen op : 22 april 2021. Het toch een feestje geworden, Chaim was er ook bij 
Namens de Buurtkerk stuurden we hen een mooie bos bloemen en kregen een mooie foto terug.

Matthijs en Astrid : Veel geluk !!!!