Buurtkerk Oude Westen
& Eetgroep

Kerkdiensten

Voor de dienst van 28 juni 2020 klikt u hier.

Voor de dienst van 12 juli 2020 klikt u hier onder.
Voor de dienst van 19 juli 2020 klikt u hier.

Voor de dienst van 26 juli klikt u hier onder.
Voor de dienst van 2 augustus klikt u hier

Gebed van Franciscus van Assisi           
(1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. 
Amen.


Lied gezongen in het Engels tijdens de viering van 28 juni


God is liefde

Boven woorden, boven beelden,
boven water, boven licht
krijgt Gods liefde een gezicht
in de liefde onder mensen.

Boven vreugde, boven zorgen,
boven opstand, boven rust,
staat de liefde die ons kust
want in haar is God verborgen.

In die mens van lang geleden
die als eerste is gegaan,
uit de dood is opgestaan,
is God aan het licht getreden.

In het brood wat wordt gebroken
en de wijn die wordt gedeeld
wordt zijn leven doorverteld
wordt Gods naam weer uitgesproken.

In de liefde zonder grenzen
onder mensen met elkaar
daar wordt ons zijn naam gewaar
God is liefde onder mensen.

Michaël Steehouder